TEHNOSERV doo
Preduzeće za proizvidnju, montažu i inženjering, Subotica
O nama Mi Vam nudimo Kotlovi Klimatizacija i ventilacija Kontakt Reference

 


Toplovodni kotao na tip TKPMax-MR

Toplovodni kotao TKPMax-MR je namenjen za loženje različitih vrsta biomase kao što su sitni komadi drveta, opiljci, piljevina, peleti i sl.  Naročito je eknomičan u drvnoj industriji i poljoprivredi. Namenjen je za zagrevanje  većih industrijskih i fabričkih postrojenja i stambenih zagrada. Kotao je veoma praktičan za upotrebu zbog automatskog loženja i kontrole sagorevanja.  Kotao obezbeđuje maximalnu utilizaciju goriva i konstantnu snagu sa različitim vrstama goriva.  Paljenje goriva je takođe automatsko i vrši se pereko vrelog vazduha. Na Vaš zahtev dostupan je i sistem za automatsko otklanjanje pepela i čišćenje lamela.  Dotok goriva se vrši preko pužnog transportera gde gorivo dospeva na pokretnu mehaničku rešetku koja se kaskadno pomera i  gde se vrši sagorevanje. Ubacivanje primarnog i sekundarnog zaraka se vrši pomoću ventilatora preko regulatora protoka vazduha.Ovakav sistem je maksimalno praktičan, ekonomičan i ekološki prihvatljiv način grejanja. Postoje dva sistema doziranja, jedan sistem je samo za pelete, dok drugi sistem je za pelete, komade drveta, piljevinu i sl.

1. Rotacioni dodavač
5. Uređaj za odnošenje pepela
9. Termički osigurač
13. Priključak sigurnosnog voda
2. Pužni transporter
6. Reg. primarnog vazduha
10. Dimni priključak
14. Priklj. za punjenje i pražnjenje
3. Mehanička rešetka
7. Reg. sekundarnog vazduha
11. Priključak polaznog voda
15. Ventilator
4. Uređaj za čišćenje lamela
8. Upaljač
12. Priključak povratnog voda
16.
TKPMax MR

100

150
200
Radni učinak (kW)
100
150
200
Radni opseg (kW)
30-100
50-150
60-200
Temperatura odsisnih gasova (C)
198
199
228
Količina izduvnih gasova (g/s)
75
112
148
Količina vode (l)
315
448
448
Radni pritisak (bar)
3
3
3
Polazna temperatura vode (C)
95
95
95
Masa (kg)
1485
1970
1975
Dužina- A (mm)
1790
2210
2210
Širina-B (mm)
780
880
880
Ukupna dužina kotla -C (mm)
1990
2410
2410
Prečnik dimne cevi- fi D(mm)
250
300
300
Ugradbena širina- E (mm)
1620
1750
1750
Visina dozatora pelet-F (mm)
440
440
440
Visina dozatora komadi pilj.-F1 (mm)
480
480
480
Ukupna visina- H (mm)
1910
1980
1980
Visina dimnog priključka- K (mm)
1300
1350
1350
Prečnik polaznog/povratnog voda- l (DN)
65
80
80
Priključak sigurnosnog voda (DN)
32
40
40
Ugradbena dužina-L (mm)
2890
3310
3310

Zadržavamo pravo na izmene!